Białystok. Najwięcej osób zasłużonych dla miasta spoczywa na … – Gazeta Wyborcza

Przekazując to co przedstawia redakcja informacji Gazeta Wyborcza w newsie "Białystok. Najwięcej osób zasłużonych dla miasta spoczywa na ...":

Groby osób zasłużonych dla Białegostoku - księży, prezydentów miasta, lekarzy oraz ludzi sztuki można odwiedzić na XIX-wiecznym Cmentarzu Farnym, jednej z najstarszych nekropolii w mieście. Historycy nazywają ją białostockimi Powązkami. Do spacerów po [...] odwiedź cały artykuł ».

Jak przedstawisz te nowiny? Dołącz do debaty na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.