Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku powstało we wrześniu w 1968 roku. Stanowiło oddział Muzeum Okręgowego (dziś: Muzeum Podlaskiego).

Utworzenie Muzeum Wojska było spowodowane pasją badawczą i kolekcjonerską ludzi związanych z wojskowością. Zaistniała w tym kręgu potrzeba udokumentowania zbrojnych wystąpień oraz napaści. Dlatego też utworzono placówkę, która miała przechowywać przedmioty związane ze sztuką wojenną oraz uchronić je przed zapomnieniem.

Pierwotną siedzibą tego muzeum był Pałacyk Gościnny. W 1974 roku placówkę przeniesiono do budynku przy ulicy Kilińskiego 7. Do dziś stanowi on miejsce wystaw tych militarnych galerii. Dwa lata później białostockiemu Muzeum Wojska przyznano status muzeum autonomicznego o zasięgu makroregionalnym. W 1980 roku utworzono ośrodek badań nad historią wojskową ziem północno-wschodniej Polski (Ośrodek Badań Historii Wojskowej). Prowadzi on badania naukowe oraz konsultacje konserwatorskie, organizuje konferencje i zajmuje się działalnością wydawniczą.

Zbiory muzealne obejmują m.in.: umundurowanie polskie i obce; broń białą oraz palną; uzbrojenie i sprzęt wojskowy regularnych polskich oddziałów powstańczych i partyzanckich; chorągwie; sztandary; wojskowy sprzęt jeździecki; ordery; odznaczenia; malarstwo; grafikę; rzeźbę i medalierstwo batalistyczne; ikonografię wojskowo-historyczną; ryciny; rysunki; fotografie; archiwalia; rękopisy; mapy; dyplomy; księgozbiór specjalistyczny z zakresu historii wojskowości i muzealnictwa wojskowego; pamiątki; sprzęt lotniczy; pancerny, artyleryjski; uzbrojenie okrętów wojennych.

Stałymi ekspozycjami są:

* Sala Rycerska
* Sala Bojowej Chwały
* Dzieje oręża polskiego ziem północno-wschodniej Polski od X do XX wieku
* Galeria Rzeźby Batalistycznej Edmunda Majkowskiego
* Ekspozycja plenerowa sprzętu wojskowego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Muzeum Wojska w Białymstoku czynne jest od wtorku do niedzieli, w godz.: 9.30-17.00.

Bilet normalny- 5 zł, ulgowy- 3 zł.

W niedziele wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Organizowane są tu wycieczki, muzealne lekcje historii, a także odczyty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz