Plac miejski w Białymstoku

Plac Miejski w Białymstoku to wizytówka miasta – stolicy regionu. Mieści się on za Ratuszem, pomiędzy ulicą Suraską i Rynkiem Kościuszki.

19 października 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie usytuowanego w centrum Placu Miejskiego. Największe wrażenie robi tu gustowne oświetlenie.

Plac Miejski w Białymstoku
W marcu 2008 roku Urząd Miejski w Białymstoku przedstawił plan remontu centrum miasta. Według tego zamysłu Rynek Kościuszki oraz ulice: Suraska i Kilińskiego zostały przekształcone w Deptak Miejski. Stanowi on część Rynku Miejskiego. Plac wyłożono płytami granitowymi, a także kostką z tego samego materiału. Można tam znaleźć ławki, donice z kwiatami oraz stylowe oświetlenie.

Historia Rynku Miejskiego sięga pożaru niemal całego miasta w 1753 roku. Wtedy to ówczesny właściciel Białegostoku, Jan Klemens Branicki, zajął się jego przebudową. Do najważniejszych zachowanych do dziś obiektów należy ratusz z wieżą zegarową. Budowę tego zabytku ukończono w 1761 roku. Dawniej pełnił on funkcje handlowe, gdyż znajdowały się w nim kramy kupieckie. Należały one przede wszystkim do ludności żydowskiej. Wieża natomiast służyła straży pożarnej za punkt obserwacyjny. W czasie II wojny światowej czerwonoarmiści zburzyli Ratusz. W latach 1954–1958 odbudowano rozebrany budynek.

Obecnie jest on siedzibą Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Przy Placu Miejskim znajduje się barokowo-klasycystyczna zbrojownia hetmańska (cekhauz). Ma kształt typowego osiemnastowiecznego dworku szlacheckiego i była wykorzystywana głównie jako magazyn sprzętu strażackiego. Dziś mieści się tu Wojewódzkie Archiwum Państwowe.

Można tu znaleźć także zespół katedralny Wniebowzięcia NMP, wzniesiony przy wschodniej pierzei Rynku Kościuszki. W jego skład wchodzi XX-wieczna, neogotycka barokowa plebania z 1761 roku oraz XVII-wieczny kościół farny, który jest najstarszym, murowanym obiektem zabytkowym w Białymstoku. Zachodnia część pierzei rynku mieści kolorowe fasady, odbudowanych po II wojnie światowej, kamieniczek. Można tam zwiedzić galerie czy zajść do kawiarni.

Do najciekawszych budowli na Rynku Miejskim w Białymstoku zalicza się dawną austerię (karczmę). Jest to dwukondygnacyjny obiekt, pokryty mansardowym dachem z lukarnami, ze ściętym narożem z balkonem ozdobionym portykiem i frontonem wspartym na dwóch kolumnach. Obecnie jest siedzibą restauracji Astoria.

Na białostockim placu za Ratuszem miasto organizuje różnego rodzaju imprezy czy koncerty plenerowe.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz