muzeum podlaskie w białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku utworzono w 1949 roku dekretem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stanowiło ono pierwsze w tym mieście muzeum regionalne. Jest ono największą jednostką muzealną na terenie województwa podlaskiego. Dyrektorem placówki jest Andrzej Lechowski. Na początku siedzibą białostockiego muzeum było prawe skrzydło Pałacu Branickich. W marcu 1950 roku przeniesiono je do osiemnastowiecznego Pałacyku gościnnego […]

Czytaj dalej ...

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku to pieszy, znakowany szlak turystyczny w tym mieście. Powstał z inicjatywy grupy doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy fundacji działającej przy tej placówce edukacyjnej. 20 czerwca 2008 roku został oficjalnie otwarty. Przed tym uroczystym wydarzeniem miasto wydało materiały informacyjne, edukacyjne na temat białostockich Żydów oraz przygotowało ścieżkę i […]

Czytaj dalej ...

Rynek Kościuszki w Białymstoku

Rynek Kościuszki w Białymstoku

Rynek Kościuszki w Białymstoku jest zespołem architektonicznym, położonym w centrum miasta. Ciągnie się on od Placu Jana Pawła II, poprzez pierzeję południową z ulicą Suraską, do pierzei północnej z ul. Lipową. Pierzeję zachodnią tworzy linia zabudowy budynków pomiędzy ulicą Suraską a ulicą Lipową, na wysokości ul. Spółdzielczej. Na białostockim Rynku, po jego wschodniej stronie, stoi […]

Czytaj dalej ...

Plac Miejski w Białymstoku

Plac miejski w Białymstoku

Plac Miejski w Białymstoku to wizytówka miasta – stolicy regionu. Mieści się on za Ratuszem, pomiędzy ulicą Suraską i Rynkiem Kościuszki. 19 października 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie usytuowanego w centrum Placu Miejskiego. Największe wrażenie robi tu gustowne oświetlenie. W marcu 2008 roku Urząd Miejski w Białymstoku przedstawił plan remontu centrum miasta. Według tego zamysłu […]

Czytaj dalej ...

Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku powstało we wrześniu w 1968 roku. Stanowiło oddział Muzeum Okręgowego (dziś: Muzeum Podlaskiego). Utworzenie Muzeum Wojska było spowodowane pasją badawczą i kolekcjonerską ludzi związanych z wojskowością. Zaistniała w tym kręgu potrzeba udokumentowania zbrojnych wystąpień oraz napaści. Dlatego też utworzono placówkę, która miała przechowywać przedmioty związane ze sztuką wojenną oraz uchronić je […]

Czytaj dalej ...