Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku to pieszy, znakowany szlak turystyczny w tym mieście. Powstał z inicjatywy grupy doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy fundacji działającej przy tej placówce edukacyjnej. 20 czerwca 2008 roku został oficjalnie otwarty. Przed tym uroczystym wydarzeniem miasto wydało materiały informacyjne, edukacyjne na temat białostockich Żydów oraz przygotowało ścieżkę i mapę szlaku.

Projekt „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego” ma za zadanie przedstawić losy białostockich Żydów i stosunków polsko-żydowskich na terenie Białegostoku w latach 1658-1943. Ma także udokumentować oraz oznaczyć miejsca związane z historią Żydów w tym mieście. W zamyśle ma ukazać naród żydowski jako część społeczeństwa wielonarodowej, przedwojennej Polski. Ma również przyczynić się do popularyzacji elementów żydowskiej kultury i tradycji, a także do osłabienia wzajemnych stereotypów polsko-żydowskich.

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku
To przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do szkolnej młodzieży, studentów, uczestników wymian młodzieżowych z zagranicy, mieszkańców miasta, turystów i potomków białostockich Żydów.

Przy realizacji tego projektu miasto zorganizowało przedstawienia, warsztaty, pokazy filmowe, seminaria, wystawy, wycieczki oraz gry terenowe. Wszystkie te wydarzenia miały charakter edukacyjny i promowały Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku.

Pomysł został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dofinansowaniu ze strony Prezydenta Miasta Białegostoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

Uzyskano duży kapitał społeczny dzięki zaangażowaniu lokalnych instytucji, takich jak: Archiwum Państwowe w Białymstoku, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Historyczne- Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Stowarzyszenia – „Dorzecze” i „Żydowskie Motywy”, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej czy Uniwersytet w Białymstoku.

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku
Ludźmi związanymi z żydowskim dziedzictwem w Białymstoku byli m.in.: Zygmunt Białostocki (kompozytor), Roza Bursztejn (śpiewaczka operowa), Izaak Celnikier (malarz), Józef Chazanowicz (założyciel Narodowej i Uniwersyteckiej Biblioteki Izraela w Jerozolimie), Szymon Datner (historyk), Borys Kaufman (operator filmowy, zdobywca Oskara), Gustaw Kerszman (genetyk), Juliusz Krajewski (malarz), Sonia Najman (aktorka), Albert Bruce Sabin (wynalazca szczepionki przeciwko wirusowi polio), Simon Segal (malarz), Chaim Zelig Słonimski (astronom, dziadek pisarza Antoniego Słonimskiego), Jakub Szapiro (dziennikarz, założyciel Białostockiego Towarzystwa Esperantystów im. Ludwika Zamenhofa), Mordechaj Tenenbaum (przywódca powstania w białostockim getcie), Max Weber (malarz),a także Ludwik Zamenhof(twórca języka esperanto).

Na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku znajduje się 36 miejsc.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz